За мен

Началник Отделение по Кардиология - МБАЛ Бургас

Завършил е "Медицина" в МУ - гр.Варна

Придобити специалности по "Вътрешни болести" и "Кардиология" в МУ - гр. София

Опит

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
Работи с осигурител
Сексуалност и сексуална дисфункция в различните култури (Презентация)
Сексуалност и сексуална дисфункция в различните култури (Презентация)

Сексуална дисфункция се установява в различните култури, етнически групи и общества: универсалнос...