За мен

Специалист по очни болести

Очни болести, контактни лещи, лазерлечение, очни операции, очен скенер - ОСТ, компютърна периметрия, пневматична тонометрия

Опит

Работи
7000, Русе, България, ул. Рига 35
35982502438
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител
7000, Русе, България, бул. Съединение, 37, кабинет 9
35982821516
Дни за консултация

Понеделник

16:30 - 18:30

Вторник

16:30 - 18:30

Сряда

16:30 - 18:30

Четвъртък

16:30 - 18:30

Петък

16:30 - 18:30

Събота

11:00 - 12:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Очни болести / Офталмология

Специалности

Очни болести / Офталмология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb