За мен

​Проф. Ирена Костадинова е ръководител на Клиничния център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология в МУ - София и Национален консултант по нуклеарна медицина.

Проф. Ирена Костадинова е ръководител на Клиничния център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология в МУ - София и Национален консултант по нуклеарна медицина. Завършила е Медицинската академия в столицата и с конкурс става редовен аспирант в Централната радиоизотопна лаборатория. Постепенно преминава всички научни нива в своята област, за да достигне до сегашната си позиция. Нейна е инициативата за въвеждането в България на най-модерните хибридни методи за образна диагностика. Има многобройни специализации в Германия, Великобритания, Гърция, Испания. Преподава на български и чуждестранни студенти, специализанти и аспиранти. Автор и съавтор на учебници и монографии, член на наши и международни научни редколегии, ръководител на проекти. Има 4 изобретения и 21 рационализации.

проф. Ирена Костадинова създаде публикация
2015
проф. Ирена Костадинова създаде публикация
2015

Публикации

Възможностите на хибридните технологии при рака на простатата (ВИДЕО)
Възможностите на хибридните технологии при рака на п...
Публикация
Хибридните технологии в помощ на диагностиката (ВИДЕО)
Хибридните технологии в помощ на диагностиката (ВИДЕО)
Публикация
проф. Ирена Костадинова създаде публикация
2015