За мен

Старша медицинска сестра в Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Св. Марина" във Варна

Завършила:
Управление на здравните грижи  - Варна

Стопанско управление и здравен мениджмънт - Бургас