Пациенти!
Designing Healthcare Apps With Del...
Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този на...
Вижте още
Най-добрият приятел на човека!
Пилотен български проект за кучета детектори на хипогликемия
Пилотен български проект за кучета детектори на хипогликемия

Фондация „Очи на 4 лапи“ и сдружение „Диабет и предиабет“ започнаха в началото на 2015 година про...

Пилотен български проект за кучета...