За мен

Доц. Васил Обретенов е Началник на Клиниката по ортопедия и травматология в МБАЛ - Варна ВМА

Доц. Васил Обретенов е Началник на Клиниката по ортопедия и травматология в МБАЛ - Варна ВМА. Завършил медицина в МУ - Варна. Придобита специалност по ортопедия и травматология в МУ - София.

Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Платен прием
Работи с осигурител