За мен

Завършва медицина през 1987 г, в ВМИ в Пловдив,през 1993 г. придобива специалност по акушерство и гинекология, а през 1998 г. - по онкология.
От 1987 до 1990 г. работи в Онкологичния диспансер в Стара Загора, след което постъпва в АГ отделение в МБАЛ в Казанлък,

Опит

6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 16
Работи с осигурител