За мен

Д-р Зънзов има опит в образната диагностика повече от 35 години.

  • Притежава сертификат за ехографски изследвания на коремни органи и повърхностни структури, опит в интервенционалната рентгенология – ангиографии, лимфографии и флебографии.
  • Д-р Зънзов е завършил медицина във ВМИ Пловдив. Придобива специалност по рентгенология през 1978 год.