Публикувани
Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с различни показатели за оценка на затлъстяването при пациенти със захарен диабет тип 2 на перорална антидиабетна  терапия

Връзка между серумните нива на 25 (ОН) витамин D с различни по...

Презентацията бе изнесена на сесията за Калциево - фосфорната обмяна по време на Единадесети Наци...