За мен

Завършила в МУ-Плевен, специалност Медицинска сестра