Образование

2011 - До момента
Студент по медицина
Медицински университет - София

Специалности

Кардиология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb