Публикации

Метаболитни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ)
Метаболитни нарушения при болни с хронични бъбречни ...
Публикация
Диана Йонова създаде публикация
2014
Метаболитни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ)
Метаболитни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ)

Диализата е метод за извънбъбречно отстраняване от кръвта на отпадни продукти от белтъчната...