Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Работи с осигурител
Метаболитни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ)
Метаболитни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ)

Диализата е метод за извънбъбречно отстраняване от кръвта на отпадни продукти от белтъчната...

Публикации

Метаболитни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания (ХБЗ)
Метаболитни нарушения при болни с хронични бъбречни ...
Публикация