В които участва

Събития

ХVІІ Национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев“  с международно участие
ХVІІ Национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев“ с международно участие
Научно събитие,  Отворено Събитие
3 Харесвания
2 Участници