Последователи
Мариела Даскалова
д-р Найме Мехмед Сирачка
д-р Найме Мехмед Сирачка
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Мариана Недева
д-р Мариана Недева
Ендокринология и болести на обмяната