Опит

Младши специалист регулаторни дейности
, , България,
Анализатор проучване на пазари
, , България,

Образование

2012 - 2018
Фармация
Фармацевтичен факултет МУ-София

Специалности

Фармация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
български
немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb