Опит

Акушерка
5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Акушерка
1000, София, България, жк Красна поляна, ул. Блага вест 3
акушерка
1000, София, България, жк Красна поляна, ул. Блага вест 3

Образование

Акушерка
Медицински университет - Плевен
Плевен

Специалности

Акушерка

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb