За мен

Акад. Ангел Гълъбов е роден на 15 февруари 1939 г. През 1962 г. завършва Висшия медицински университет – София. Професор е по вирусология. Член е на Българската академия на науката и редица международни организации. Автор е на 267 научни публикации, от които 182 са в чуждестранни издания.
акад. Ангел Гълъбов, дмн създаде публикация
2016
Анализ на древната митохондриална ДНК показва - прабългарите нямат тюркски произход
Анализ на древната митохондриална ДНК показва - прабългарите н...

Проблемът за произхода на българите вълнува учените още от 18-ти век, ко...

Прочетете още

Публикации

Анализ на древната митохондриална ДНК показва - прабългарите нямат тюркски произход
Анализ на древната митохондриална ДНК показва - праб...
Публикация