Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Акад. Ангел Гълъбов е роден на 15 февруари 1939 г. През 1962 г. завършва Висшия медицински университет – София. Професор е по вирусология. Член е на Българската академия на науката и редица международни организации. Автор е на 267 научни публикации, от които 182 са в чуждестранни издания.

Опит

Департамент вирусология
1000, София, Ул." Акад. Георги Бончев", бл. 26

Образование

Вирусология

Специалности

Вирусология
Клинична лаборатория и микробиология

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели