За мен

Акад. Ангел Гълъбов е роден на 15 февруари 1939 г. През 1962 г. завършва Висшия медицински университет – София. Професор е по вирусология. Член е на Българската академия на науката и редица международни организации. Автор е на 267 научни публикации, от които 182 са в чуждестранни издания.

Опит

Департамент вирусология
1000, София, България, Ул." Акад. Георги Бончев", бл. 26
Анализ на древната митохондриална ДНК показва - прабългарите нямат тюркски произход
Анализ на древната митохондриална ДНК показва - прабългарите нямат тюркски произход

Проблемът за произхода на българите вълнува учените още от 18-ти век, когато се говори за древни ...

Публикации

Анализ на древната митохондриална ДНК показва - прабългарите нямат тюркски произход
Анализ на древната митохондриална ДНК показва - праб...
Публикация