За мен

Д-р Златинка Тодорова Радева - Началник Детско отделение

Висш Медицински институт гр.Варна-завършва медицина през 1986г. Придобива специалност по „Детски болести” през 1994г. във ВМИ-Варна.Квалификации:”Бронхиална астма и алергични болести в детска възраст”,”Актуални проблеми на детската гастроентерология”, „Аномалии на отделителната система и ХБН”

Опит

8000, Бургас, България, жк Зорница бл.58
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Петък

14:00 - 18:00

Вторник

11:00 - 14:00

Сряда

11:00 - 14:00

Четвъртък

11:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
8000, Бургас, България, жк Зорница с/у бл.15
Началник Детско отделение
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия
Педиатрия

Специалности

Педиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb