За мен

Д-р Катя Крумова Палазова – детски болести

През 1991г. завършва медицина във ВМИ – Пловдив. Придобива специалност по „Детски болести” през 1999г. във ВМИ – Пловдив. Квалификационни курсове:”Антибиотично лечение на респираторни инфекции на долни и горни дихателни пътища при деца и възрастни”, ”Пневмонии придобити в обществото”.