В които участва

Събития

Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда
Само за специалисти
Образна диагностика
Първа Конференция на Българското дружество по образна диагностика на гърда
Научно събитие,  Отворено Събитие
8 Харесвания
3 Участници
1000, София ,България
софия
03.11.18
02.11.18
Изтекло събитие