За мен

Проф. д-р Господинка Радева Пракова, дм - специалист по Вътрешни и Професионални болести

Проф. д-р Господинка Радева Пракова, дм завършва медицина в МУ- Пловдив. Има две специалности - по вътрешни и професионални болести, 30 години лекарски и учебно-преподавателски стаж. Защитава докторска дисертация през 1999 г. От 2004 г. заема академичната длъжност Доцент в МФ на ТУ - Стара Загора, а от м. юни, 2015 г. - Професор. От 2004 г. е Началник на клиника по Вътрешни болести към Университетска болница - Стара Загора. 

Проф. д-р Г. Пракова, дм има повече от 80 научни труда в областта на свързаните с труда болести и професионалните белодробни заболявания.

  • Зам. председател на Научното дружество по проф. заболявания в Р България.
  • Член на Българското дружество по белодробни болести (БДББ)
  • Член на Европейското дружество по белодробни болести (ERS)

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител
Още две болници стават университетски
Още две болници стават университетски

Специализираната болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Селена“ в Пловдив и Мн...

Още две болници стават университетски