Опит

медицинска сестра -клиника по неврология
1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
регистратор-приемна
1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
3590885259325

студент -4 курс в МУ -София - факултет - "Обществено здраве" - мед.сестра

месторабота - регистратура УМБАЛ-"Софиямед"

Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb