За мен

Д-р Ангелова има работи върху проблемите, свързани с малигнената хипертермия.

СЕГАШНА ДЛЪЖНОСТ; лекар анестезиолог  -  ординатор

 

 Клиника по анестезиология и интензивно лечение,  Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив

ИМЕ И АДРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

Клиника по анестезиология и интензивно лечение,  Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 66, Пловдив 4002, България

ОБРАЗОВАНИЕ

 

Медицина – Медицински университет-Пловдив – Диплома № 9468/30.11.1989

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Специалност по Анестезиология, реанимация и интензивна терапия – Медицинска академия-София - Диплома № 2893/02.07.1998година

ПРЕДИШНИ НАЗНАЧЕНИЯ

 

Януари 2013- Лекар- ординатор, КАИЛ, УМБАЛ  Св, Георги, гр, Пловдив

 

Ноември 2010 – Декември 2012   Лекар – специалист по анестезиология, Лутан и Дънстебал Хосритал ,Лутан , Великобритания

 

Юли 2007 – Март 2010  Лекар- ординатор, КАИЛ, УМБАЛ  Св, Георги, гр, Пловдив

 

Маи 1994 – Ноември 2006  Лекар- ординатор, ОАРИЛ, МБАЛ Пловдив, гр, Пловдив

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ИЛИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

Асистент към катедра "КАСИМ" , Медицински университет гр. Пловдив.

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КВАЛИФИКАЦИЯТА

 

Участия в Конгреси и конференции над 50 участия на български и международни конгреси, конферeнции

Членства:

Български лекарски съюз

Научно Дружество на анестезиолозите в България

GMC  регистрация   UK

 


Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Работи по график

Платен прием
Работи с осигурител
д-р Катерина Ангелова създаде публикация
2016
Клиничен случай на малигнена хипертермия (презентация)
Клиничен случай на малигнена хипертермия (презентация)

Представен е клиничен случай на 29 годишна жена, която развива малигнена хипертермия по време на ...

Публикации

Клиничен случай на малигнена хипертермия (презентация)
Клиничен случай на малигнена хипертермия (презентация)
Публикация