За мен

Началник на Клиниката по офталмология във ВМА.

Полк. проф. Войнов е роден на 14 май 1954 г. във Враца.

Завършва медицина в София (1980 г.). Има специалност по офталмология (1985 г.). Специализира в Есен, Германия (1991, 1992 г.). Работи като: лекар-интерн във ВВМИ (1980-1981 г.); авиолекар в поделения в Щръклево (1981-1982 г.) и Габровница (1982-1983 г.); клиничен ординатор по офталмология във ВВМИ (1985-1987 г.); началник на Военен санаториум – Кюстендил (1985-1987 г.); старши помощник-началник на отдел в Медицинско управление (1987-1989 г.); началник на очно поликлинично отделение във ВМА (1989-1992 г.); началник общоофталмологично отделение (1992-1998 г.) и заместник-началник на Очна клиника към ВМА (1998-2000 г.); слушател в Учебно-научен отдел на ВМА (2000-2003 г.).

Придобива образователна и научна степен “доктор” (2002 г.). Автор е на над 20 публикации по имунологичните проблеми при отлепване на ретината и очния травматизъм.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
359029225321
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Лъчезар Войнов създаде публикация
2017
Пациентите с глаукома трябва да посещават редовно очен лекар
Пациентите с глаукома трябва да посещават редовно очен лекар

Глаукомата е сериозно заболяване, към което болните трябва да се отнасят отговорно, защото води д...

Публикации

Пациентите с глаукома трябва да посещават редовно очен лекар
Пациентите с глаукома трябва да посещават редовно оч...
Публикация