Последователи
д-р Сейит Бахри Ешреф, дм
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Петър Мирянов