Опит

9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
9700, Шумен, България, ул. Цар Осводител 130
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 16:30

Четвъртък

14:00 - 16:30

Вторник

09:00 - 12:00

Сряда

09:00 - 12:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb