Опит

9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
Платен прием
Работи с осигурител
9700, Шумен, България, ул. Цар Осводител 130
Дни за консултация

Петък

14:00 - 16:30

Понеделник

14:00 - 16:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb