За мен

Образование:

• Медицина в ВМИ „Ив.П.Павлов”, Пловдив
Призната специалност:
• Хирургия;
  • Онкология
  • Следдипломна квалификация:
    • Жлъчно-чернодробна хирургия
  • Болести на стомаха;
  • Болести на дебелото черво;
  • Болести на мелчните жлези;
  • Лапароскопска хирургия;
  • Хирургия на щитовидната жлеза