Опит

Медицински представител
1421, София, България, ул. Атанас Дуков 29 А

Образование

2010 - 2014
Икономика
Икономически университет - Варна
2015 - 2016
Финансов мениджмънт
С. А. Димитър А. Цанов
Свищов , България

Сертификати

Тест за подобряване знанията за продуктите от направление "Гастро и ОДА"
2019-03-14

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb