Нова алтернатива в лечението на стриктурите на уретера
Нова алтернатива в лечението на стриктурите на уретера

Д-р Кръстанов, какво заболяване е стеснението или стриктурата на уретера ?   Стриктурата на урете...