За мен

АГ-специалист в Отделение по онкогинекология на КОЦ Бургас

  • Завършва медицина през 2011г. в Медицински университет, гр. Варна. От 2011 до 2016г. придобива специалност по: „Акушерство и гинекология“ в МУ гр. Плевен.
  • Четири годишен опит в онкогинекологичната, ендоскопската, миниинвазивна и роботизирана хирургия.
  • Част от екипа на Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.
  • Допълнителна следдипломна квалификация:„Лапароскопия- ниво 1″– МУ Плевен; „Оперативна лапароскопия- ниво 2“ – МУ Плевен; „Колпоскопия и криодиструкция на маточна шийка”- МУ Плевен; „Хистероскопия”- МУ Плевен

Опит

8000, Бургас, България, ул. Демокрация № 86
Платен прием
Работи с осигурител