Д-р Вили Тодорова Топалова създаде публикация
2020
default image
НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Резюме: Нежеланите лекарствени реакции (НЛР) са предизвикателство за здравните специалисти. Серио...

Публикации

НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ
Публикация
НАГЛАСИ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ