Последователи
д-р Свилен Станчев
г-н Иван Шекерев
Ралица Вътова