РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЛЕД РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ
РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЛЕД РАДИКАЛНА ...

Г. Янков, С. Комитски, Р. Романски, М. Плочев, Й. Ямакова, А. Семков , Л. Охеда, Петров Д.   Клин...

Публикации

РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЛЕД РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ
РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИ...
Публикация