ас. Анатоли Семков създаде публикация
2018
РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЛЕД РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ
РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЛЕД РАДИКАЛНА ...

Г. Янков, С. Комитски, Р. Романски, М. Плочев, Й. Ямакова, А. Семков , Л. Охеда, Петров Д.   Клин...

Публикации

РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИДИВИРАЛ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА СЛЕД РАДИКАЛНА МАСТЕКТОМИЯ
РАЗШИРЕНА РЕЗЕКЦИЯ НА ГРЪДНАТА СТЕНА ЗА ЛОКАЛНО РЕЦИ...
Публикация