Ако се логнете, вашите покани за дискусии ще се появят тук.

Акушерство и гинекология
Обща медицина
Урология
Фармация
Ефективна иновация при неусложнени инфекции на пикочните пътища
дискусия
Ендокринология
Обща медицина
Кардиоренална протекция в лечението на ЗДТ2 - как, кога, при кого?
дискусия
Обща медицина
Педиатрия
Хематология
Железен недоимък - неподозираните ефекти върху детското развитие и начини за превенция
дискусия
Коронавирус (COVID-19)
Неутрализиращи SARS-CoV-2 антитела - фармакология, клинични проучвания и опит у нас
дискусия
Имунен отговор към SARS-CoV-2
дискусия
Кардиология
Обща медицина
Съдова хирургия
Оптимална защита с ДОАК за най-уязвимите пациентски популации. Представяне на клинични случаи от реалната практика
дискусия
Ендокринология
Обща медицина
Ревматология
Важни ли са ранният старт и дългосрочното лечение на остеопорозата независимо от COVID пандемията?
дискусия
Обща медицина
Ваксините срещу COVID-19 при хронично болни и при деца - научнообосновани факти
дискусия