Последователи
д-р Симона Благомирова Благоева
д-р Симона Благомирова Благоева
Ендокринология и болести на обмяната
Ростислава Пламенова Маркова
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
Айлин Гюнай Фейзуллова
д-р Даниела  Колева
д-р Даниела Колева
Ендокринология и болести на обмяната
проф. Мария  Орбецова дм
проф. Мария Орбецова дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Цветкова
д-р Диляна Стоянова
д-р Диляна Стоянова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Иван Козлоджов
д-р Ели  Ковачева
д-р Ели Ковачева
Вътрешни болести
д-р Никола  Борисов
д-р Никола Борисов
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Милияна Милчева Методиева
д-р Милияна Милчева Методиева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология
Д-р Ренай Хълми
Д-р Ренай Хълми
Ендокринология и болести на обмяната
Мариела Даскалова
Ивелина Герганова
д-р Николина Христова Петрова
д-р Николина Христова Петрова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Гергана Шопова
д-р Людмила Крумова Костова
1 2 3