Образование

2019 -
Очни болести / Офталмология
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Очни болести / Офталмология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
испански
немски

Поканете ваши колеги в CredoWeb