Опит

Лекар специализант
4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15
0899664848
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)