За мен

Владимир Томов е председател на  Национален алианс на хора с редки болести. 

 Редките болести в онкология и хематология през погледа на пациента
Редките болести в онкология и хематология през погледа на пациента

Редките болести са комплексни и мултидисциплинарни. Не е изключена болестна проява свързана с онк...

Публикации

 Редките болести в онкология и хематология през погледа на пациента
Редките болести в онкология и хематология през погл...
Публикация