За мен

Тренчева е акушерка в Акушеро-гинекологично отделение в КОЦ-Пловдив.