За мен

Тренчева е акушерка в Акушеро-гинекологично отделение в КОЦ-Пловдив.

Специалности

Акушерка

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb