Сертификати

Все още няма добавени сертификати в профила

Опит

Лекар специализант
4004, Пловдив, България, бул. „Никола Вапцаров" 9
erayhalil@yahoo.com +359883300520
Лекар ординатор
4003, Пловдив, България, бул. „Васил Левски" 144-А

Образование

2012 - 2018
Медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Нервни болести / Неврология

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
италиански
турски

Поканете ваши колеги в CredoWeb