Опит

Медицинска сестра
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100

Образование

2012 - 2016
Варна
Медицински университет Варна
Варна , България
2017 - 2019
Управление на здравните грижи
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Медицинска сестра
Специалност различна от изброените

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb