Опит

тел. 978 247 – манипулационна тел. 978 336 – консултативен кабинет

Клиника по ендокринология и болести на обмяната

Кабинет "Диабетно стъпало"

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната

Сертификати

Избор на първа инжекционна терапия
2021-04-13 16:50:04

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb