Опит

Административен директор, Главна медицинска сестра
4000, Пловдив, България, ул. Филип Македонски 37

Образование

2011 - 2014
Управление на здравните грижи
Магистър "Управление на здравните грижи"
Пловдив , България
2010 - 2011
Социална медицина и здравен мениджмънт
Магистър "Здравен мениджмънт"
Пловдив , България
2009 - 2010
Финансов мениджмънт
Магистър "Финансов мениджмънт"
Пловдив , България
2008 - 2009
Стопанско управление
Бакалавър "Стопанско управление"
Пловдив , България
2005 - 2008
Счетоводство и контрол
Професионален бакалавър "Счетоводство и контрол"
Пловдив , България
2000 - 2004
Медицинска сестра
Медицинска сестра
Пловдив , България

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb