Последователи
д-р Живко Карафилоски
Мюмюне Халил
д-р Петя  Шопова
д-р Петя Шопова
Ендокринология и болести на обмяната