За мен

Д-р Христо Бл. Колчев е невролог, епилептолог, отоневролог, специалист по медицина на съня, електрофизиолог, както и специалист по хипербарна медицина с оксигено-баро-терапия.

 

Завършил е Висшия Медицински Институт в гр. Пловдив, през 1968 год. Специализирал е ЕЕГ и клинична неврофизиология в Института за Мозъка /бивша Централна Лаборатория за Изучаване на Мозъчните Функции, ЦЛИМ/, към БАН, през 1970-1973 год, където защитава кандидатска дисертация през 1975 година по проблема Сън и Епилепсия. Дълги години е клиничен асистент и главен асистент в  Първа Неврологична клиника при Университетска Александровска болница, София. През 1986 година защитава докторска дисертация по проблеми на хипербарната медицина и подводна физиология /Неврологичен синдром на високите барометрични налягания/.

 

През 1990-1994 година специализира ото-неврология в департамента по невро-отология и равновесни смущения към Максимилиановия университет във Вюрцбург, Бавария, под ръководството на световно признатия ото-невролог, учен и преподавател – проф. д-р Клаус-Френц Клаусен.

 

През 1998 година е поканен и заминава за Съединените Американски Щати, където в продължение на 13 години работи последователно като електрофизиолог в Неврологична клиника в Northport, Alabama /1998-2003/; след това като специалист по съня и разстройствата на дишането по време на сън /sleep apnea/ в Comprehensive Sleep Disorders Center, Orlando, Florida.

По-късно  е поканен и работи като специалист и консултант по Инвазивна ЕЕГ и Long-Term Video-EEG Monitoring във елитна частна неврохирургична клиника, оперираща в няколко университетски болници на New York и Long Island, щата New York.

 

От 2011 до 2014 година работи като като консултант-епилептолог и специалист по Инвазивна ЕЕГ и Видео-ЕЕГ мониториране във университетската невро-хирургична клиника към МБАЛ „Св. Иван Рилски”, София. От 2014 е завеждал кабинета по Клинична ЕЕГ и Неврология към Диагностично-Консултативния Блок на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София.

 

В 50-годишната си професионална кариера д-р Колчев е работил в редица клинични, научно-експериментални и учебно-преподавателски направления като обща неврология, епилептология, разстройства на съня и дишането, световъртеж и разстройства на равновесието, експериментална и клинична електро-невро-физиология /ЕЕГ, Евокирани потенциали, Event-related Potentials, Long-Term Video-EEG Monitoring, Инвазивна ЕЕГ, Полисомнография, експериментална вестибулогия,, и други.

 

Автор е на над 180 публикации в национални и международни хаучни издания, както и на 2 дисертации и 5 монографии.

 

Д-р Колчев е космополит, гражданин на България и USA.  Освен в България е работил в продължение на повече от 20 години в 5 страни, разположени на 3 континента.

 

 

 

New York/Sofia

2019

Опит

Завеждащ к-т по Клинична ЕЕГ и Неврология към Диагностично-Консултативния Блок на Болницата
1346, София, България, Бул. Акад. Ив. Гешов 15

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

 

2014 – 2017              Консултант-невролог (Завеждащ ЕЕГ к-т) към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София и към ДКБ на същата болница (По Трудов договор).

 

2012 – 2014              Консултант-епилептолог (Инвазивна ЕЕГ, Видео-ЕЕГ Мониторинг) към Университетска Неврохирургична клиника на УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, София (По Граждански договор).

 

2009 – 2011              Консултант по Епилептология и Клинична Неврофизиология (Инвазивна ЕЕГ, Видео-ЕЕГ Мониторинг), към Neurology Surgery, P.C., Long Island, New York.

 

2003 – 2009              Специалист по Polysomnography и консултант по Медицина на Съня, към  Comprehensive Sleep Disorders  Center, Orlando, Florida.

 

1998 – 2003              EEG специалист (рутинна ЕЕГ, Видео-ЕЕГ мониторинг) към Neurology Clinic, P.C., Northport, Alabama.

 

1994 – 1998              Невролог и главен асистент към Първа Неврологична клиника на Университетска Александровска болница, Медицинска академия, София.

                               

1991-1994                 Специализация по Отоневрология във Otoneurology Department of the University Head Center, Wuerzburg, Germany (Grant: Hanns-Seidel-Stiftung).

 

1990-1991                 Гостуващ резидент във Otoneurology department of the University Head Center (Head: Prof. C.-F.Claussen, President of the World Otoneurology and Equilibriometry Society), ENT Dpt, Josef-Schneider-Str. 11 (Grant:  DAAD). 8700 Wuerzburg, Germany.

 

1985-1990                 Главен асиситент към Първа Неврологична клиника на Университетска Александровска Болница, Медицинска Академия. София.

 

1980-1985                 Научен сътрудник във Института за мозъка (бивша Централна Лаборатотия за Изучаване на Мозъка), към Българска Академия на Науките, София, БАН.

 

1977-1979                 Лекар в Неврохирургична клиника и завеждащ ЕЕГ лаборатория към Централна Болница в град Триполи, Либия.

 

1976-1977                 Научен сътрудник, завеждащ Електрофизиологична лаборатория, в Токсикологична секция на Бисшия Военно-Медицински Институт, София.

 

1973-1976                 Научен сътрудник в Института за мозъка, БАН, София.

 

1970-1973                 Аспирантура по Клинична и Експериментална ЕЕГ и епилептология, към Института за мозъка, при БАН, София.

 

1968-1969                 Участъков лекар в гр. Батак, Пазардшишки окръг.

 

 

Специализирани клинични квалификации

 

-  Епилептология и клинична електрофизиология (рутинна ЕЕГ, Видео-ЕЕГ

   Мониториране, Инвазивна ЕЕГ, Евокирани потенциали).

 •  Отоневрология (Световъртеж и разстройства на равновесието)

-  Медицина на съня. Диагноза и лечение на разстройствата на дишането

   по време на сън (Sleep аpnea management).

 •  Хипербарна Медицина и оксигено-баро-терапия

- Клинична неврология.

 

Специалности

Нервни болести / Неврология
Епилептология

Сертификати

Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG Diplomate)
Nr: 0-610-245-3

Организации, в които членувате

 • Associated Editor in the “INTERNATIONAL TINNITUS JOURNAL”, New York, USA. Member of Advisory Board in Epilepsy Society, Long Island, New York, from 2010.

  Associated Editor in the “INTERNATIONAL TINNITUS JOURNAL”, New York, USA. Member of Advisory Board in Epilepsy Society, Long Island, New York, from 2010.
 • Member of the Advisory Board

  Epilepsy Society of Long Island, New York,
 • Member

  Otoneurology and Equilibriometry Society, Bad Kissingen, Germany (From 1976)
 • Member

  Barany Society, Uppsala, Sweden (1995)
 • Член на дружеството

  Дружество по Неврология, България, 1985.
 • Член на дружеството

  Дружество по ЕЕГ и Клинична Неврофизиология, България, 1970.
 • Член на дружеството

  Дружество по Физиология, България, 1974.

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb