За мен

Д-р Моллова специализира ''Крадиология'' от 2014г.

Работи в МБАЛ ''Св. Мина'' от 2014г.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Иван Вазов 59

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb