Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Медицинска сестра в Клиника по неврология на УМБАЛ "Д-р Г. Странски" Плевен