За мен

Д-р Памела-Мартина Христова е млад специалист по Кожни и венерически болести в УМБАЛ" Света Марина", град Варна и лекар асистент към Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, където преподава на българоезични и англоезични студенти по медицина и дентална медицина.

През 2018 г завършва Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, град Варна с образователна степен Магистър, специалност по медицина.

Същата година е назначена на работа в  Медицински център „Младост” Варна  на длъжност лекар-ординатор.

От декември 2018г е  зачислена за специализация по „Кожни и венерически болести”към МУ Варна  в базата на УМБАЛ „Света Марина” град Варна.

От септември 2019 г. е назначена за хоноруван асистент по „Кожни и венерически болести” към МУ-Варна в базата на УМБАЛ „Света Марина”, където води практически упражнения на българоезични и англоезични студенти по медицина и дентална медицина. А през ноември 2022г след успешно положен конкурсен изпит е назначена като редовен асистент по дерматовенерология към катедрата по "Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология.

От 2019  до 2020г –лекар в „Медико-естетичен център- „МЕДЕЯ”, Варна.
От 2022г Д-р Памела Христова работи в Skin Line Laser Aesthetic clinics, Варна.

 

Интересите й са насочени към клинична и естетична дерматология.

Квалификации

- Член на Български лекарски съюз;

-Член на Българско дерматологично дружество;

- Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

 

Опит

лекар
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1