надя малакова създаде статус
2019
Акад. проф. Ивона Даскалова: Новите лекарства за диабет подобряват и кръвното
Акад. проф. Ивона Даскалова: Новите лекарства за диабет подобряват и кръвното

- Акад. Даскалова, какви бяха акцентите на ХIII Национален конгрес на Българската диабетна асоциа...